Taşeron İşçilerin Sınav Duyurusu

 

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve geçici 24. maddelerin uygulanmasına dair, 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren usul ve esasların "Nihai olarak sınava girmeye hak kazananların belirlenmesine ''başlıklı 37. maddesi gereğince sınava katılmaya hak eden kişilere yönelik ''Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı'' başlıklı 39. maddesi gereğince sınav Akkuş Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda 13,14,15,16 Mart 2018 tarihlerinde komisyon marifetiyle gerçekleştirilecek olup, sınav Sözlü ve Uygulamalı şekilde yapılacaktır.