Kadrolu İşçi Alımına Dair İlan

 

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

 

 

             Akkuş Belediyesi  Tespit Komisyonu  Akkuş  Belediye Başkan Yardımcısı Ercan ÇAYIROĞLU'nun Başkanlığında Üyeler Akkuş Milli Eğitim Müdürü Abdullah ÇALIŞKAN, Akkuş Belediyesi Yazı İşleri Müdür vekili Cemal KALENDER, Fen İşleri Müdür vekili Halil MADEN, Spor İşleri Müdür vekili Soner EFİL ve EKAP Kullanıcısı olarak Şef Fatih SEVİNDİK'in iştirakıyla 24/01/2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Akkuş Belediyesi Toplantı Salonunda toplandı.

            24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler yapılması hakkında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmelerine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair Tebliği'nin 33. maddesindeki başvuruları şartları taşıyıp taşımadıklarını tespiti amacıyla oluşturulan "Tespit Komisyonu" gerekli ön inceleme ve Esas İnceleme tespitleri yapmış olup,

            İnceleme kriterlerine göre müracaatları alınarak tespit komisyonunca yapılan gerekli incelemeler neticesinde şartları taşıyan ve taşımayan kişilere ait aşağıdaki ad ve soyadları yazılı kişilerin isimleri belirtilmiş olup, şartları taşıyan kişilerin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında yapılacak olan yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava katılabilecekleri tespit edilmiştir.

            1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnamelerin 23'üncü maddesinin Uygulanmasına dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğin 35'inci maddesinin 1'inci bendine istinaden ilan olunur. 24/01/2018