VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI OLANLAR DİKKAT!

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağı”; söz konusu Kanunun 9’uncu maddesinin Ekonomi Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklara (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi ve Kanun 18.05.2018’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Vergi Borcu Yapılandırması İlk Taksit Ödemesi!

  • Taksitlerin ilk ödeme tarihi 30 Eylül 2018 - 1 Ekim 2018 olarak belirlenmiştir.
  • 1 Ekim’e kadar peşin ödeme yapılması halinde, hesaplanmış olan Yİ-ÜFE tutarından %90, idari para cezalarının aslından ise %25 indirim yapılacaktır.
  • İlk taksitin zamanında ödenmesi koşuluyla kalan tutarların tamamı ikinci taksit son ödeme tarihinde yapılırsa Yİ-ÜFE’den %50, idari para cezalarının aslından ise %15.5 indirim yapılacaktır.
  • Başvuru yapılırken taksitli ödeme seçeneği seçilse de kişi yine 1 Ekim 2018 tarihinden önce borcunun tamamını ödemek isterse, peşin ödemede sunulan tüm fırsatlardan yararlanabilecektir.