Akkuş Belediyesi

KİRAYA VERİLECEK OLAN 22 ADET TAŞINMAZIN İLAN METNİ

Geri

12 Aralık 2022

İlçemiz Akpınar, Düğencili, Merkez, Subaşı ve Yazlıkbelen Mahallelerinde Mülkiyeti Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 22 adet taşınmazı, Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c ve 45. Maddeleri gereğince açık teklif usulü ile kiraya verecek olup, 22 adet taşınmaz 12.12.2022 Tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’ dan başlamak suretiyle aşağıda yer alan listedeki sıralamaya göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45. Madde hükümleri doğrultusunda Akkuş Belediyesi Toplantı salonunda açık teklif usulüyle kiraya verilecektir. İş bu İlan Metni 3 Sayfadır.

 

  İhaleye katılmak için gerekli belgeler.

  1. Gerçek Kişiler :

* Noter tasdikli imza beyannamesi

Dilekçe,

* Kanuni ikametgâh belgesi,

* Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

* Şartname, şartname bedeli makbuzu.

* Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi,

* Vekâleten katılıyorsa vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

* Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

* Nüfus Kayıt Örneği.

* İhaleye Katılmak isteyen gerçek kişilerin TERÖR suçu olmadığına dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yılın son altı ayı  içinde alınmış adli sicil kaydı. (  TERÖR suçu bulunanlar ihaleye katılamazlar )

 

  1. Tüzel Kişiler

* Yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi

Dilekçe,

* Kanuni ikametgâh belgesi,

* Şirketin kanuni adres Beyanı

* Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

* Şartname, şartname bedeli makbuzu.

* Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

* Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

* Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

* iştirakçinin Nüfus Kayıt Örneği.

* Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

* İhaleye Katılmak isteyen gerçek kişilerin TERÖR suçu olmadığına dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yılın son altı ayı  içinde alınmış adli sicil kaydı. (  TERÖR suçu bulunanlar ihaleye katılamazlar )

.

 

 

Sayfa-1

                                                                                                         

 

 

 

 

Sayfa-2

 

 

 Akpınar, Düğencili, Merkez, Subaşı ve Yazlıkbelen Mahallelerinde Mülkiyeti Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 22 adet taşınmazın ihalesi, 12.12.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’ dan başlamak suretiyle aynı gün, Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılacak olup, kiraya verilecek olan taşınmazlara ilişkin bilgilendirme tablosu aşağıda belirtilmiştir. İhaleye ilişkin bilgileri içeren her bir taşınmaz için ayrı ayrı düzenlenen ihale şartname dokümanı, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücret karşılığında temin edilecektir. Başvuru yapacak olanlar ihale dosyalarını eksiksiz bir şekilde en geç ihale saatine kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir.

İlanen duyurulur.    

 

 

SIRA NO

ADA PARSEL

MAHALLE

NİTELİĞİ

M2

KAPI NO

2023 YILI KDV DAHİL TAHMİNİ İHALE BAŞLANGIÇ KİRA BEDELİ

 

MUHAMMEN BEDELİ ÜZERİNDEN %3

GEÇİCİ

TEMİNAT

         BEDELİ TL

1

-/-

Akpınar Mahallesi Ömerbey Cad.

Dükkan

15m2

1/B

 

3,600,00 TL

 

324,00 TL

2

-/-

Akpınar Mahallesi Ömerbey Cad.

Dükkan

15m2

1/H

 

3,600,00 TL

 

324,00 TL

 

3

122/17

Akpınar Mahallesi Atatürk Cad.

Lojman

72m2

14/2

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

4

124/12

Akpınar Mahallesi Çaybaşı Cad.

Lojman

54m2

2. Kat 9

 

5,000,00 TL

 

450,00 TL

 

5

124/11

Akpınar Mahallesi Çaybaşı Cad.

Lojman

22m2

1 Kat 8

 

4,000,00 TL

 

360,00 TL

6

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/101

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

7

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/102

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

8

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/103

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

9

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/104

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

10

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/106

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

11

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/107

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

12

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/110

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

13

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/111

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

14

138/142

Akpınar Mahallesi Öğretmen Mustafa Çam  Cad.

Lojman

55m2

17/112

 

6,000,00 TL

 

540,00 TL

15

101/1

Düğencili Mahallesi

Büyük Kertil Mevkii

Dükkan

107m2

1/5

 

20,000,00 TL

 

1,800,00 TL

16

63/10

Merkez Mahalle Meydan Sokak

Çay Bahçesi

434,56m2

41

 

35,000,00 TL

 

3,150,00 TL

17

1106/1

Subaşı Mahallesi Taşlıdere mevkii

Dükkan

174m2

180

 

10,000,00 TL

 

900,00 TL

18

7/198

Yazlıkbelen Mahallesi Atatürk Cad.

Dükkan

23m2

61/z-1

 

50,000,00 TL

 

4,500,00 TL

19

7/198

Yazlıkbelen Mahallesi Atatürk Cad.

Dükkan

23m2

61/z-2

 

50,000,00 TL

 

4,500,00 TL

20

7/198

Yazlıkbelen Mahallesi Atatürk Cad.

Dükkan

23m2

61/z-3

 

50,000,00 TL

 

4,500,00 TL

21

7/198

Yazlıkbelen Mahallesi Atatürk Cad.

Dükkan

23m2

61/z-4

 

50,000,00 TL

 

4,500,00 TL

22

7/198

Yazlıkbelen Mahallesi Atatürk Cad.

Dükkan

70m2

61/z-7

 

60,000,00 TL

 

5,400,00 TL