Akkuş Belediyesi

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Geri

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

 

Kanunlarla belirlenen belediye hizmetlerini etkinlik, verimlilik, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, insan odaklı ve güler yüzlü hizmet ilkeleri çerçevesinde; Sosyal belediyecilik anlayışı içinde Akkuş’ta nefes alanların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam kalitesini artırmak, Akkuş Belediyesinin mali yapısını güçlendirerek kentsel gelişim seviyesini sürdürülebilir kılmak, Akkuş’u Ordu'nun markası yapabilmek için kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getirmektir.

 

Vizyonumuz

 

Kurumsallaşmayı tamamlayarak, Verimliliği esas alarak, Teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, Plan ve projeye önem vererek, Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, Belediyecilikte öncü ve örnek olarak, Plan dönemi sonunda, imar ve altyapı sorunlarını bitirmiş, dünya standartlarına ulaşmış, Akkuş oluşturmaktır.

 

İlkelerimiz

 

İnsan odaklı olmak,

Adil ve tarafsız olmak,

Güvenilir olmak,

Dürüstlük,

Çağdaşlık,

Katılımcılık,

Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık,

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak,

Tarihi ve kültürel mirasın korunması,

Doğaya ve çevreye saygı,

Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek,

Bilim ve teknolojinin imkânlarından yararlanmak,

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak.