Akkuş Belediyesi

SATIŞI YAPILACAK 7 ADET ARAZİNİN İLAN METNİ

Geri

26 Mayıs 2022

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35-C VE 45. MADDELERİ GEREĞİNCE SATIŞI YAPILCAK OLAN 7 ADET ARAZİNİN

İLAN METNİ

 

            İlçemiz Gökçebayır Mahallesinde Mülkiyeti Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 7 adet Tarla vasıflı taşınmazı, Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c ve 45. Maddeleri gereğince açık teklif usulü ile satışa çıkarmış olup, 7 adet taşınmazın satışı, 26.05.2022 Tarihinde Perşembe günü saat 10:00’ dan başlamak üzere aşağıda yer alan listedeki sıralamaya göre sırasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45. Madde hükümleri doğrultusunda Akkuş Belediyesi Toplantı salonunda açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. İş bu İlan Metni 2 Sayfadır.

 

  İhaleye katılmak için gerekli belgeler.

  1. Gerçek Kişiler :

* Noter tasdikli imza beyannamesi

Dilekçe,

* Kanuni ikametgâh belgesi,

* Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

* Şartname, şartname bedeli makbuzu.

* Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi,

* Vekâleten katılıyorsa vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

* Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

* Nüfus Kayıt Örneği.

 

  1. Tüzel Kişiler

* Yetkili olduğunu gösteren Karar ve veya Noter tasdikli imza beyannamesi

Dilekçe,

* Kanuni ikametgâh belgesi,

* Şirketin kanuni adres Beyanı

* Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

* Şartname, şartname bedeli makbuzu.

* Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

*Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

* Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

* iştirakçinin Nüfus Kayıt Örneği.

* Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 

  Gökçebayır Mahallesinde bulunan 7 adet Taşınmazın ihalesi 26.05.2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’ dan başlamak suretiyle aynı gün, Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılacak olup, Satışı yapılacak olan taşınmazlara ilişkin bilgilendirme tablosu aşağıda belirtilmiştir. İhaleye ilişkin bilgileri içeren her bir taşınmaz için ayrı ayrı düzenlenen ihale şartname dokümanı, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden KDV dahil 200,00 TL ( Yüz Türk Lirası ) ücret karşılığında temin edilecektir. Başvuru yapacak olanlar ihale dosyalarını eksiksiz bir şekilde en geç 26.05.2022 tarihi Perşembe günü ihale saatine kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir.

İlanen duyurulur.    

 

 

 

SIRA NO

 

ADA PARSEL

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

M2

 

VASFI

 

2022 YILI KDV DAHİL TAHMİNİ İHALE BAŞLANGIÇ SATIŞ BEDELİ

 

MUHAMMEN BEDELİ ÜZERİNDEN %3

GEÇİCİ

TEMİNAT

         BEDELİ TL

1

435/3

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

438,30m2

Tarla

78,894,00 TL

2,367,00 TL

2

435/4

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

477,01m2

Tarla

85,862,00 TL

2,576,00 TL

3

436/3

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

601,39m2

Tarla

108,250,00 TL

3,248,00 TL

4

437/1

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

593,26m2

Tarla

106,787,00 TL

3,204,00 TL

5

440/3

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

378,00m2

Tarla

68,040,00 TL

2,042,00 TL

6

440/4

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

378,05m2

Tarla

68,049,00 TL

2,042,00 TL

7

440/5

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

377,07m2

Tarla

67,873,00 TL

2,037,00 TL