Akkuş Belediyesi

Revizyon Çalışması

Geri
Revizyon Çalışması

7 mahallemizde halihazırda Harita-Jeolojik+Jeoteknik Etütleri+İlave revizyon imar planı yapım işi.