Akkuş Belediyesi

AKKUŞ BELEDIYESI 26 ADET ARSA VE ARAZIYI İHALE USULÜYLE SATIŞA ÇIKARIYOR

Geri

AKKUŞ BELEDIYESI 26 ADET ARSA VE ARAZIYI İHALE USULÜYLE SATIŞA ÇIKARIYOR

24 Ağustos 2020

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35-C VE 45. MADDELERİ GEREĞİNCE SATIŞI YAPILAK OLAN 26 ADET ARSA VE ARAZiNiN

İLAN METNİ

Çukurköy, Gökçebayır ve Haliluşağı Mahallelerinde bulunan 26 adet Taşınmazın ihalesi 09.09.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’ dan başlamak suretiyle aynı gün, Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılacak olup, Satışı yapılacak olan taşınmazlara ilişkin bilgilendirme tablosu ekli evrakta belirtilmiştir. İhaleye ilişkin bilgileri içeren her bir taşınmaz için ayrı ayrı düzenlenen ihale şartname dokümanı, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL ( yüz Türk Lirası ) ücret karşılığı temin edilecek olup, başvuru yapacak olanlar ihale dosyalarını eksiksiz bir şekilde en geç 08.09.2020 Tarihi Salı günü mesai bitimine kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir. İlanen duyurulur.    

   İhaleye katılmak için gerekli belgeler.

  1. Gerçek Kişiler :

* Noter tasdikli imza beyannamesi

Dilekçe,

* Kanuni ikametgâh belgesi,

* Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

* Şartname, şartname bedeli makbuzu.

* Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi,

* Vekâleten katılıyorsa vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

* Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

* Nüfus Kayıt Örneği.

  1. Tüzel Kişiler

* Yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi

Dilekçe,

* Kanuni ikametgâh belgesi,

* Şirketin kanuni adres Beyanı

* Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

* Şartname, şartname bedeli makbuzu.

* Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

*Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

* Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

* iştirakçinin Nüfus Kayıt Örneği.

* Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR